Fundraising Event
Image

Walang Date si Chi-Chi sa Valentines' Day, Pwede Ka Ba Niya Maging Ka- #PANDAte?

  • 07/02/2020 - 14/02/2020
  • Philippines

About Event

Walang date si Chi-Chi sa Valentine's Day! Pwede ka ba niya maging ka-#PANDAte?

Sa Feb. 14, pwede ka mag-#PANDAte with Chi-Chi!

Ito lang ang mga kailangan mong gawin:
1. Donate Php 100 online (if single ka) and Php 200 (if may partner ka na at gusto niyo lang pasayahin si Chi-Chi.)
2. Post a sustainable habit online to impress Chi-Chi! Don’t forget to use the hashtags: #PANDAte #TogetherPossible
3. Tag us @WWF.Philippines sa FB, @WWF_Philippines sa Twitter, and @wwfphilippines sa IG!
4. The post that gets the most hearts wins!

Ganoon lang kadali! Sagot na ni Chi-Chi lahat sa date niyo— kailangan niyo lang dalhin ang sarili niyo. Good luck!