Solo

I'm making a difference by raising money for a cause close to my heart. Please support me by donating.

My Story

Hi ako po si liam na diagnose ako na my bloodparasite yung furdad ko na walan ng trabaho pandagdag lang sa pagpapagamot ko po sa mga vitamins at gamot ko kumakatok kami sa my mga puso na furparents diyan baka pwd kami maka lapit sa inyo🙏🙏🙏

Recent Donors

Comment via Facebook