Nonprofit
Image

Pusat Kecemerlangan Pendidikan Ummah

  • Malaysia    Children, Education, Elderly, Poverty, Social Welfare

Pusat Kecemerlangan Pendidikan Ummah

Pusat Kecemerlangan Pendidikan Ummah (PACU) merupakan pertubuhan bukan kerajaan yang bertujuang membangunkan projek-projek pendidikan yang uni dan berkualiti yang menepati keperluan ummah.PACU dalam usaha mewujudkan rangkaian institusi dan projek-projek pendidikan di seluruh Malaysia untuk setiap peringkat usia dari kecil sehingga warga emas. Terdapat empat inisiatif pendidikan bernaung di bawah PACU iaitu:
1) Pusat Jagaan dan Pendidikan Warga Emas Darul Insyirah (DI)
2) Raudhatul Huffaz (RH)
3) i-Backyard Science (IBS)
4) Projek Tuisyen Ummah (PROTU)

OBJEKTIF PENUBUHAN

  • Membangunkan program program yang bermatlamatkan pendidikan dan dekat dengan masyarakat
  • Memartabatkan modul pendidikan berlandaskan tarbiyah Islamiah
  • Menyediakan pelbagai jenis pendidikan untuk setiap peringkat usia
  • Melahirkan generasi pelapis yang boleh menjadi Muslim hebat
VISI
  • Mewujudkan rangkaian institusi dan projek-projek pendidikan seluruh Malaysia untuk setiap peringkat usia (dari dalam buaian hingga ke liang lahad)
MISI
  • Membangunkan projek-projek pendidikan yang unik dan berkualiti serta menepati keperluan ummah

Comment via Facebook