Solo

I'm making a difference by raising money for a cause close to my heart. Please support me by donating.

My Story

Tara, tulungan natin ang mga bata at iparamdam sa kanila ang pagmamahal , ang alaga na hindi sa kanila naibigay ng kanilang mga sariling magulang. Iparamdam sa kanila na may pag-asa pa din sila sa kabila ng nawala o iniwan sila ng kanilang mga magulang. Sa pamamagitan ng sampung piso na pagbigay sa Fundraising na eto ay malayo ang mararating nito para sa kanila lalo na't malapit na din ang Pasko.  

Recent Donors

Comment via Facebook