Fundraising Event
Image

Metal Bottles to Reduce Plastic Waste in Khla Kaun Thmei Village

  • 17/02/2021 - 30/04/2021
  • Cambodia
USD 5
0% Complete
Target : USD 1,375

About Event

[Français ci-dessous]

[English Below]

===================================================================================================

អំពីមណ្ឌលសិក្សាឡាតាស្តិ៍

 បេសកកម្មរបស់មណ្ឌលសិក្សាឡាតាស្តិ៍ គឺដើម្បីចូលរួមចំណែកការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយឧបត្ថម្ភគាំទ្រកុមារកម្ពុជាដែលងាយរងគ្រោះ និងជួបការលំបាក។ យើងជាសមាគមឯករាជ្យ មិនមែនសាសនា មិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយ និងបានចាប់ផ្តើមការប្រតិបត្តិការតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៨ ដើម្បីជួយកុមារ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ រួមទាំងការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់ពួកគេ ដោយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវការអប់រំការថែទាំសុខភាព និងវប្បធម៌។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ កុមារជាង ៧០០នាក់ ត្រូវបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ភូមភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជា។

សកម្មភាពបរិស្ថានរបស់យើង

 តាំងពីឆ្នាំ២០១៤ សមាគមបានធ្វើសកម្មភាពកសិកម្មជាច្រើន តាមរយៈសកម្មភាពកសិកម្មប្រកបដោយចេរភាព (ការធ្វើស្រែតាមបែបធម្មជាតិ ការធ្វើសួនបន្លែសរីរាង្គ និងនិច្ចវប្បកម្ម) និងការលើកកម្ពស់ថាមពលដែលកកើតឡើងវិញ (បន្ទះសូឡា ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកស្អាតសម្រាប់ផឹក)។

 យុទ្ធនាការណ៍លើកដំបូង ចំពោះការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងលើការការពារបរិស្ថានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្លាស្ទិក និងការចែកដបទឹកលោហៈ ត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងជោគជ័យ កាលពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩។

ការកាត់បន្ថយសំណល់ប្លាស្ទិកដោយប្រើប្រាស់ដបទឹកលោហៈ

 ការប្រើប្រាស់ដបទឹកលោហៈ ជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយ ក្នុងចំណោមមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀត ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិក។ នៅឆ្នាំ២០១៩ កុមារគ្រប់រូបសរុបជាង៥០នាក់ ដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលសិក្សាឡាតាស្តិ៍ បានទទួលដបទឹកលោហៈមួយ ដែលពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។ តាមរយៈភាពជោគជ័យនេះ មណ្ឌលសិក្សាឡាតាស្តិ៍បានរៃអង្គាសថវិកាបានជាង ២ ពាន់ដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ ដែលធ្វើឱ្យយើងអាចចែកដបទឹកលោហៈជាង ៤០០ដប ដល់សិស្សានុសិស្សនៃសាលាបឋមសិក្សាសម្រស់កុមារ។ មណ្ឌលសិក្សាឡាតាស្តិ៍កំពុងចាប់ផ្តើមឧបសគ្គថ្មីមួយនៅក្នុងឆ្នាំ២០២១៖ ដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាចំនួន ១,៣៧៥ ដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់កុមារ ២៥០នាក់ នៅមណ្ឌលសិក្សាបំប៉នរបស់យើង។ ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកស្អាតសម្រាប់ផឹកនៅមណ្ឌលសិក្សាឡាតាស្តិ៍ អាចឱ្យយើងផ្តល់ដបទឹកលោហៈទៅកាន់កុមារ ដោយសារពួកគេអាចប្រើប្រាស់វា ហើយច្រកម្តងហើយម្តងទៀតបាន ជាពិសេសចំណេញថវិកាដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរ។ យើងមានទំនោរក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងប្រភពដើមនៃបញ្ហា។

 ឧត្តមភាពនៃគម្រោងនេះ គឺថា ការប្រើប្រាស់ដបប្លាស្ទិកគឺធ្វើឱ្យមហន្តរាយដល់បរិស្ថាន។ យោងតាមរបាយការណ៍ Euromonitor International បានបង្ហាញថាត្រឹមឆ្នាំ២០២១ បើសិនគ្មានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេ ដបប្លាស្ទិកជាង ៥ពាន់លានដប អាចនឹងត្រូវបានលក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ដូច្នេះ ប្លាស្ទិកធ្លាក់លើចានរបស់យើង និងក្នុងទឹកនៃដបប្លាស្ទិក ដែលអាចបញ្ចេញសារជាតិ Antimony Trioxide នៅពេលប្រើប្រាស់ម្តងទៀត។ ដូច្នេះ វាក៏ជាបញ្ហាសុខភាពសាធារៈផងដែរ។

គោលបំណង

 ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិកនៅក្នុងភូមិខ្លាកូនថ្មី ក្រុងសិរីសោភ័ណ ដោយទិញដបទឹកលោហៈសម្រាប់សិស្សានុសិស្សចំនួន២៥០នាក់។

គោលដៅ

 ដើម្បីយកបញ្ហាគ្រប់គ្រងសំណល់ទៅកាន់ប្រភពដើម ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីកសាយនៃការវេចខ្ចប់ប្លាស្ទិក។ មណ្ឌលសិក្សាឡាតាស្តិ៍សង្ឃឹមនឹងអាច ដើរតាមគោលការណ៍គ្មានកាកសំណល់៖ “សំណល់ដែលល្អបំផុត គឺសំណល់ដែលយើងមិនបង្កើតឡើង។

ថ្មីៗនេះ ដបប្លាស្ទិកតិចជាង៧% ត្រូវបានកែច្នៃឡើងវិញ ហើយ ជារៀងរាល់ឆ្នាំប្លាស្ទិកជាង៨លានតោន ត្រូវបានចាក់ចោលក្នុងធម្មជាតិ និងសមុទ្រ។

សារៈសំខាន់នៃការប្តេជ្ញារបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន

 អ្នកអាចជួយយើងឱ្យសម្រេចគោលដៅផ្តល់ដបទឹកលោហៈសម្រាប់កុមារ២៥០នាក់។អ្នកមិនគ្រាន់តែបរិច្ចាកថវិកាសម្រាប់តែទិញដបនោះទេ អ្នកថែមទាំងអាចជួយលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងលើបញ្ហាបរិស្ថាននៅតាមសាលានានា និងនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកផងដែរ។

 ប្រសិនបើយើងអាចរៃអង្គាសថវិកាបានលើសចំនួនដែលប្រកាស យើងនឹងទិញដបសម្រាប់សិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនខ្លាកូន។

 មណ្ឌលសិក្សាឡាតាស្តិ៍លើកកម្ពស់ការផ្តួចផ្តើម និងការប្តេជ្ញានៅក្នុងមូលដ្ឋាន។ យើងកំពុងប្រកាសរកការគាំទ្រពីសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃក្រុងសិរីសោភ័ណ និងស្រុកនៅជិតៗគ្នា ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពលើការការពារបរិស្ថានរបស់យើងទាំងអស់គ្នា។

ចូលរួមបុព្វហេតុនេះជាមួយយើង!

សូមចូលរួមយុទ្ធនាការណ៍របស់យើង និងជួយយើងរៃអង្គាសទឹកប្រាក់ចំនួន ១ ៣៧៥ ដុល្លា!!!

===================================================================================================

L'association Foyer Lataste

 La mission du Foyer Lataste est de contribuer au développement du Cambodge en soutenant les enfants cambodgiens vulnérables et défavorisés. Indépendante, non religieuse et apolitique, l'association agit depuis 1998 pour soutenir les enfants et leur famille et favoriser leur autonomisation en leur offrant un accès à l'éducation, aux soins de santé et à la culture.
Plus de 700 enfants sont soutenus chaque année dans la région de Banteay Meanchay, située au nord-ouest du Cambodge.

Nos activités environnementales 

 Depuis 2014, l'association organise de nombreuses actions environnementales à travers des activités d'agriculture durable (rizière et potager biologiques, permaculture) et de promotion des énergies renouvelables (énergie solaire, système d'unités d'eau potable).

 Une première campagne de sensibilisation à la protection de l'environnement concernant les déchets plastiques et la distribution de bouteilles métalliques a été menée avec succès en juillet 2019.

La réduction des déchets plastiques par l'utilisation des gourdes en métal

 L'utilisation de bouteilles en métal est l'un des nombreux moyens efficaces de réduire les déchets de bouteilles en plastique. En 2019, chacun des 50 enfants vivant au Foyer Lataste a reçu une gourde en métal qu'il utilise encore aujourd'hui. Grâce à ce succès, le Foyer Lataste a récolté plus de 2 000 USD en 2020, ce qui a permis de distribuer 400 gourdes supplémentaires aux enfants de l'école primaire de Somras Komar. Le Foyer Lataste relève un nouveau défi pour 2021 : récolter 1 375 USD pour les 250 enfants de notre Centre de Soutien Scolaire.

 Le système d'unité d'eau potable du Foyer Lataste permet aux enfants de venir remplir leur gourde directement à la station d'eau. Cela permet de combattre le fléau du plastique directement à sa source. 

 L'utilisation de bouteilles en plastique est un fléau pour l'environnement. Selon le rapport d'Euromonitor International, si rien ne change cette année, 500 milliards de bouteilles en plastique pourraient être vendues chaque année.
Des traces de plastique se répandent ainsi dans nos assiettes et dans l'eau des bouteilles que nous buvons et qui peuvent libérer du trioxyde d'antimoine lorsqu'elles sont réutilisées. C'est donc aussi une question de santé publique.

L'objectif

 Réduire la consommation de déchets plastiques dans le village de Khla Kaun Thmei, Serei Saophoan, en finançant l'achat de gourdes métalliques pour 250 étudiants.

Le but

Le but est de se concentrer sur la gestion des déchets à son origine, en luttant contre la prolifération des emballages plastiques. Le Foyer Lataste souhaite suivre le principe du zéro déchet : "Le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas".

 Actuellement, moins de 7 % des bouteilles en plastique sont recyclées, et plus de 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés dans la nature et les océans chaque année.

L'importance de l'engagement de la communauté locale

Vous pouvez nous aider à atteindre notre objectif de fournir des gourdes en métal à 250 enfants. Vous ne financerez pas seulement des bouteilles en métal, mais vous contribuerez également à sensibiliser les écoles et votre communauté aux questions environnementales. Si nous récoltons plus que le montant annoncé, nous financerons des bouteilles en métal pour les élèves du lycée Hun Sen Khla Kaun.

 Le Foyer Lataste encourage les initiatives et l'engagement locaux. Nous faisons appel au soutien de la communauté locale de Serei Saophoan et des environs pour agir en faveur de la protection de notre environnement.

Rejoignez la cause! 

Participez à notre campagne de levée de fonds et aidez nous à récolter 1 375 USD!

===================================================================================================

Foyer Lataste Association

 The mission of Foyer Lataste is to contribute to Cambodia’s development by supporting vulnerable and disadvantaged Cambodian children. Independent, non-religious and non-political, the association has been operating since 1998 to support children and their family and to favor their empowerment by offering them access to education, health care and culture.
More than 700 children are supported each year in the Banteay Meanchay region, North-West of Cambodia.

Our environmental activities

 Since 2014, the association has been carrying out numerous environmental actions, throughout sustainable agriculture activities (organic rice field and vegetable garden, permaculture) and renewable energies promotion (solar energy, drinking water unit system).

 A first awareness campaign on environmental protection regarding plastic waste and the metal bottles distribution was successfully carried out in July 2019.

Reducing plastic waste by using metal bottles

 The use of metal bottles is one of many effective ways to reduce plastic bottles waste. In 2019, each of the 50 children living at the Foyer Lataste received a metal bottle that they are still using now. From this success, the Foyer Lataste raised more than 2 000 USD in 2020 allowing to distribute 400 metal bottles to the chilren of Somras Komar Primary School. The Foyer Lataste is taking on a new challenge for 2021: to raise 1 375 USD for the 250 chlidren at our Tutoring Center.

 The potable water unit system at the Foyer Lataste allows us to offer metal bottles to children as they can refill it. We tend to fight the source of the problem.

 The UTILITY of the project is that the use of plastic bottles is an environmental scourge. According to the Euromonitor International report, if nothing changes by 2021, 500 billion of plastic bottles could be sold each year.

 Traces of plastics therefore fall on our plates and in the water of the bottles which can release antimony trioxide when reused. So it’s also a public health issue.

AIM
 To reduce plastic waste in Khla Kaun Thmei village, Serei Saophoan, by financing the purchase of metal bottles for 250 students.

GOAL

 To take the waste management issue to the origin, fighting against the plastic packaging proliferation. Foyer Lataste wishes to
follow the zero waste principle: “The best waste is the one we don’t produce”.

Currently, less than 7% of plastic bottles are recycled, and more than 8 million tons of plastic waste is dumped in nature and oceans each year.

Commitment of the local community’s importance

 You can help us to reach our goal to provide metal bottles for 250 children. You will not only be financing metal bottles but you will also help to raise awareness campaigns on environmental issues in schools and your community. If we collect more than the amount announced, we will finance metal bottles for High School students from Hun Sen Khla Kaun school.

 Foyer Lataste promotes local initiatives and commitment. We are calling on the support of the local community of Serei Saophoan and surroundings to take action into the protection of our environment.

JOIN THE CAUSE!
Participate to our campaign and help us to raise 1 375 USD!