Personal Challenge

Help me reach my fundraising goal by clicking on the donate now button!

My Story

從癌症跑到馬拉松. 我們團隊的組成,是由一班志同道合的癌症患者/康復者/照顧者, 藉以參與渣打馬拉松2014, 鼓勵更多同路人積極面對生命,一歩一歩走向康莊大道。 是次活動籌得的善款將全部撥捐香港防癌會。 Alan Ng & Team Team member : 徐文志先生 - FULL marathon 羅永澤先生 - Half 廖志雄先生 - Half 10Km : Alan Ng Karina Ki Mhui Mei Ngai 許美霓 Tse Chun Joshua Luk Winsem Louise Chan Pui Wai Jane 陳佩慧 Ngai Po Charm 危保讚 Lee Hoi Yan李凱欣 Leung Suk Ying梁淑英 Li Chi Hong 李志航 Chu Chi Fat朱志發 Yuen Ching Man袁靜雯 Chan Kim Man陳劍敏 Chan Yan Wai陳仁威 Poon Suk Ying Jennifer潘淑凝 Chan Pui Sze陳佩思 Leung Yin Fan梁燕芬 Fung Kar Wai Cathy 馮嘉慧 Mo Chi Hung ( Maro Mo / Amo Mo ) Ng Siu Fan ( Almund Ng ) Lee So Mai , Catina Sin Kam Wing 司徒天信 黃鳳婷 Michelle 羅嘉雯 Cheung Shuk Yan Hau Kam Pui Grace 何志堅 Keith 唐聲波 Ricky Tong

Recent Donors

Comment via Facebook