Solo

ร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ในเดือนของสตรีสากลนี้

My Story

ปัญหา:

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญามากกว่า 745,000 คนได้หลบหนีเข้าไปในเมือง Cox's Bazaar ประเทศบังคลาเทศ ผู้หญิงและเด็ก ๆ ถูกฝูงชนทำร้ายอย่างรุนแรงที่สุด ในตอนกลางคืนผู้หญิงต้องกล้าฝ่าความมืดเพื่อไปยังค่ายพักแรมเนื่องจากขาดแสงสว่างเพียงพอและความปลอดภัยในพื้นที่
ผู้หญิงแห่งสหประชาชาติทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าผู้หญิงและเด็กผู้หญิงชาวโรฮิงยามีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงการศึกษาการดูแลสุขภาพและโอกาสในการเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจ

การสนับสนุนของคุณจะช่วยในการ:

1.จัดตั้งศูนย์สตรีอเนกประสงค์ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงที่ผู้หญิงปลอดภัยรับการช่วยเหลือด้านจิตสังคม การดูแลของแพทย์ บริการด้านสุขภาพและข้อมูลการช่วยชีวิต
2.สร้างห้องน้ำสำหรับผู้หญิงและสถานที่อาบน้ำเพิ่มเติมโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มสุขอนามัยของผู้หญิงและความปลอดภัย
3.สนับสนุนการฝึกอบรมทักษะเพื่อให้โอกาสในการสร้างรายได้แก่สตรี
4.เพื่อสร้างความเสมอภาคทางเพศขั้นสูง

Recent Donors

Comment via Facebook